سواد رسانه ای یکی از ۶ سواد اصلی در قرن ۲۱ از نگاه یونسکو است.

(برای مشاهده کامل مطلب روی شکل بالا کلیک کنید)

یکی از چالش ها و تهدیدات متوجه کاربران در مواجه با شبکه های اجتماعی، حباب های اطلاعاتی است.

(برای مشاهده کامل مطلب روی شکل بالا کلیک کنید)