مرحله ارزیابی و داوری طرحهای جایزه ملّی راهکارهای نوآورانه برای چالش‌های فراروی کودکان و نوجوانان با موضوع بیماری کرونا
کار بررسی و داوری طرحهای منتخب و مرتبط با پویانمایی واصله به دبیرخانه جشنواره روز شنبه چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹ توسط داورانی از دبیرخانه کتاب فناوری های صنعت انیمیشن ایران به انجام رسید.

این جشنواره آغازی برای خلق آثار کاربردی در راستای پاسخگویی به مسائل و نیازهای جامعه توسط نخبگان است که شامل طرح‌های متنوع و متعددی در حوزه‌های مختلفی همچون بازی‌های ویدئویی، اسباب‌بازی، محتوای دیجیتال و پویانمایی می‌باشد.
طرح‌های حوزه پویانمایی با تاکید بر توسعه مهارت‌های یادگیری کودکان در دوره کرونا دریافت شده است.