در جستجوی انیمیشن ایران

تصمیم داریم مجموعه گفتگوهایی با محوریت “توسعه صادرات انیمیشن ایران” با فعالان و تاثیرگذاران این موضوع آغاز کنیم. لطفا به اینستاگرام ما بپیوندید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید