کتاب جستارهایی در اقتصاد انیمیشن مجموعه جستارها و مقالاتی درباره انیمیشن در ایران و اقتصاد انیمیشن است که به همت فاطمه حسینی شکیب منتشر شده است. 

درباره کتاب جستارهایی در اقتصاد انیمیشن

کتاب جستارهایی در اقتصاد انیمیشن کتابی است که در دو بخش و در قالب جستارهای پژوهشی به موضوع اقتصاد انیمیشن در ایران پرداخته است. بخش اول با عنوان درس هایی برای اقتصاد انیمیشن ایران به موضوعات مختلف مرتبط با اقتصاد انیمیشن می‌پردازد و مسیر آینده ایران را بررسی می‌کند. بخش دوم کتاب انیمیشن به مثابه صعنت خلاقه نام دارد و شامل جستارهایی در باب بررسی انیمیشن جهان، انیمه‌ها ژاپنی، انیمیشن چین و … است.

کتاب جستارهایی در اقتصاد انیمیشن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

علاقه‌مندان و فعالان در صنعت و هنر انیمیشن در ایران این کتاب را اثری خواندنی می‌یابند.